Hastighet på mobilt bredbånd

Hastighet på mobilt bredbånd

Her skal vi ta for oss hastighet på mobilt bredbånd. Hastigheten på mobile bredbånd avhenger av flere faktorer, det innebærer at hastigheten mobiloperatøren oppgir ofte er makshastighet, mens faktisk fart ligger under.

Forhold som teller for hastigheten på mobilt bredbånd

Den første og viktigste faktoren for hvilken hastighet man oppnår på mobilt internett henger sammen med hva slags dekning man har. I dag har vi forskjellige typer nett, herunder GSM, EDGE, 3G, Turbo-3G og 4G. Dessverre er ikke de raskeste teknologiene for rask dataoverføring over mobilnettet tilgjengelig overalt, og derfor vil du merke varierende hastigheter basert på hvor du befinner deg.

Andre ting som spiller inn på hastigheten er avstand til senderen og terreng. For å bedre farten på det mobile bredbåndet kan det være en idé å kjøpe en ekstern og bedre antenne.

Faktiske hastigheter på mobilt bredbånd

Mobiloperatørene opererer ofte med teoretiske hastigheter på mobilt bredbånd, men teoretiske hastigheter er sjelden noe man ser i praksis pga eksterne forhold som spiller inn.

Mobilen.no har en test gående hvor folk kan måle hastigheten av de mobile bredbåndstilkoblingene sine. Her kan man se gjennomsnittshastigheten for alle som har tatt testen, sortert etter hvilken operatør de bruker.

Tjenesten er for øyeblikket nede, vi beklager det inntruffne.